Informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 8 maja 2019 roku wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Zmieniony Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Banku oraz w każdej Placówce Banku.Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z interfejsu systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta.

W związku z przytoczonymi powyżej zmianami i wymogami dyrektywy PSD2 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelniania użytkownika, tj. tokenów RSA (token wyświetlający kod logowania i kod autoryzacyjny) oraz wyłączenie „starej” detalicznej bankowości elektronicznej SBI, widniejącej na szarym kafelku do logowania jako „Klienci bankowości SBI” na stronie internetowej Banku i linkującej pod adres tej bankowości: https://bank.cui.pl/olesnica. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelniania wprowadzonego dyrektywą PSD2 Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Realizując przepisy ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Oleśnicy od dnia 8 czerwca 2019r. zaprzestanie stosowania tokenów RSA jako m.in. środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej. W zamian zastosowane będą kody SMS lub aplikacja mToken MAA, które posłużą do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, że Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu (w przypadku numerów zagranicznych do autoryzacji stosowana będzie tylko aplikacja mToken MAA).

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z tokenów RSA będą mogli na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej nie dłużej niż do 7 czerwca 2019r. włącznie.

Informujemy jednocześnie, że od 8 czerwca 2019r., aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji składając osobiście dyspozycję zmiany w dowolnym Oddziale Banku.

Informujemy ponadto, że z dniem 8 czerwca 2019 roku zostanie wyłączona wspomniana wyżej „stara” detaliczna bankowość elektroniczna (SBI). Jeżeli posiadali Państwo zdefiniowane szablony przelewów, dołożymy wszelkich starań, aby zostały one automatycznie przeniesione do aktualnie zalecanej i zgodnej z nową Ustawą bankowości elektronicznej, tzw. CBP (kafelek do logowania „Klienci indywidualni” na stronie internetowej Banku www.bsolesnica.pl lub bezpośrednie logowanie do strony CBP pod adresem:  https://bsolesnica.net ).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do odwiedzenia Placówek naszego Banku, gdzie Pracownicy Banku chętnie pomogą Państwu zapoznać się z nową metodą autoryzacji oraz pomogą zapoznać się z bankowością elektroniczną CBP.

wróć do listy
Przeczytaj również

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.