Informacja o zmianach

Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfie opłat i prowizji za usługi i czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy informuje, że dostosowano zapisy w regulacjach obowiązujących w Banku do wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2018 roku i dotyczą:

  • wprowadzenia dwóch terminów rozpatrywania reklamacji, w zależności od rodzaju usługi, jakiej dotyczą, tj. wprowadzenie nowego okresu 15 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych (nie więcej niż 35 dni roboczych dla szczególnie skomplikowanych przypadków) i utrzymanie dotychczasowych terminów rozpatrywania reklamacji (30 dni na rozpatrzenie reklamacji i nie więcej niż 60 dni dla szczególnie skomplikowanych przypadków);
  • uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;
  • modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję:
    • ograniczenie odpowiedzialności płatnika w przypadku nieautoryzowanej transakcji;
    • zmniejszenie progu odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi ze 150 euro do 50 euro.

Regulacje objęte zmianami to:

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,
  • Taryfa opłat i prowizji za usługi i czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, zgodnie z zapisami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzonych zmian przed datą wejścia w życie wyżej wymienionych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Załączniki

Regulamin rachunków bankowych obowiązujacy od 20 grudnia 2018 roku.

plik w formacie pdf rozmiar 1,008.87 KB

Aneks do Taryfy opłat i prowizji

plik w formacie pdf rozmiar 387.79 KB

Taryfa opłat i prowizji obowiązująca od dnia 20 grudnia 2018 roku

plik w formacie pdf rozmiar 1.09 MB
wróć do listy
Przeczytaj również

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.