Informacja o zmianach w regulacjach

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy informuje, że dostosowano zapisy w regulacjach obowiązujących w Banku do wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2018 roku i dotyczą: • wprowadzenia dwóch terminów rozpatrywania reklamacji, w zależności od rodzaju usługi, jakiej dotyczą, tj. wprowadzenie nowego okresu 15 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych (nie więcej niż 35 dni roboczych dla szczególnie skomplikowanych przypadków) i utrzymanie dotychczasowych terminów rozpatrywania reklamacji (30 dni na rozpatrzenie reklamacji i nie więcej niż 60 dni dla szczególnie skomplikowanych przypadków);
 • uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;
 • modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję:
  • ograniczenie odpowiedzialności płatnika w przypadku nieautoryzowanej transakcji;
  • zmniejszenie progu odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi ze 150 euro do 50 euro.

Pełna treść regulacji w nowym brzmieniu dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bsolesnica.pl/Aktualności oraz w Placówkach Banku.
Regulacje objęte zmianami to:

 • Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych,
 • Regulamin otwierania i prowadzenia efektywnego konta oszczędnościowego EKO PROFIT i iEKO PROFIT w złotych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy,
 • Regulamin rachunku oszczędnościowego BS-IKE,
 • Taryfa opłat i prowizji za usługi i czynności bankowe pobierane przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. do 19 grudnia 2018 roku. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzonych zmian przed datą wejścia w życie wyżej wymienionych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Załączniki

Taryfa obow.od 20 12 2018

plik w formacie pdf rozmiar 1.16 MB

Regulamin dot. IKE obow od 20 12 2018

plik w formacie pdf rozmiar 899.25 KB

Reg. otwier. i prowadz. rach. bank dla osób fizycznych obow od 20 12 2018

plik w formacie pdf rozmiar 745.00 KB
wróć do listy
Przeczytaj również

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.