Informacja o zmianach w regulacjach – PSD2 - klienci instytucjonalni

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy informuje, że dostosował zapisy w regulacjach obowiązujących w Banku do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, a także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zwanej Dyrektywą PSD2, które wchodzą w życie z dniem 08 maja 2019 roku i dotyczą:  • konieczności zastosowania silnego uwierzytelnienia w usłudze bankowości elektronicznej oraz w przypadku płatności kartami;
  • zmian w zakresie stosowanych środków uwierzytelnienia;
  • dodania informacji dotyczących zasad funkcjonowania dostępu usług, które mogą inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym.

Pełna treść regulacji w nowym brzmieniu dostępna jest na stronie internetowej Banku https://www.bsolesnica.pl/uploads/dotcm/klienci-instytucjonalni/Regulamin-otw-i-prow-rach-instyt.pdf oraz w Placówkach Banku.
Regulacje objęte zmianami to:

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

 Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych Regulacjach, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. do 07 maja 2019 roku. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzonych zmian przed datą wejścia w życie wyżej wymienionych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Załączniki

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (obowiązuje od 08.05.2019r.).

plik w formacie pdf rozmiar 1.01 MB
wróć do listy
Przeczytaj również

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.