Przelew VAT

Informacja dotycząca tworzenia przelewów VAT (MPP) dla Klientów korzystających z Systemu Bankowości InternetowejKlienci mogą korzystać z przelewów metodą podzielonej płatności w ramach płatności za faktury VAT, przekazów środków pomiędzy własnymi rachunkami VAT, jak również dokonywać płatności VAT do Urzędu Skarbowego.

W sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT, system umożliwia złożenie przelewów zwykłych VAT – jako przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment).

W Bankowości Korporacyjnej w opcji „Przelewy” na formatce przelewu zwykłego dostępne jest pole „[ ] Przelew VAT” jedynie w przypadku wybrania rachunku bieżącego, który jest powiązany z rachunkiem VAT. Po zaznaczeniu pola „[x] Przelew VAT” formularz przelewu zwykłego automatycznie uzupełnia się poniżej o następujące dodatkowe pola w trybie edycji:

  • „Kwota” – całkowita kwota przelewu,
  • „W tym kwota VAT” – kwota mniejsza lub równa od kwoty przelewu, pole nie może pozostać puste,
  • „Identyfikator dostawcy” - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 14, pole jest wymagane,
  • „Numer faktury” - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole jest wymagane.

Odznaczenie pola „[ ] Przelew VAT” spowoduje ukrycie w/w pól.

 

Przykład realizacji przelewu przez płatnika :

I. Klient ma do zapłacenia fakturę na kwotę brutto 123 zł, w tym kwota VAT wynosi 23 zł.

Płatnik chcąc dokonać przelewu metodą podzielonej płatności powinien:

a.    w polu „Przelew VAT” zaznaczyć pole „[x]”,
b.    w polu „Kwota” wpisać kwotę przelewu (brutto) = 123 zł ,
c.    w polu „w tym kwota VAT” wpisać kwotę VAT = 23 zł,
d.    w polu „identyfikator dostawcy” wpisać numer NIP Odbiorcy,
e.    w polu „numer faktury” - wpisać numer faktury, za którą jest płatność.

 

II. W przypadku płatności tylko kwoty VAT Klient w polu „Kwota” podaje kwotę przelewu równą kwocie VAT.

Opcja „Przelew VAT” uwzględnia obsługę szablonów (dedykowane szablony dla przelewów VAT). Pole „Tytuł przelewu” dla przelewu VAT ograniczone jest do 33 znaków. Przelew VAT w Systemie Bankowości Internetowej oznaczany jest jako przelew zwykły (zarówno w raportach, listach przelewów, potwierdzeniach itp.). System umożliwia przeglądanie, edycję, usuwanie, ponawianie płatności oraz drukowanie potwierdzeń.

 

Przelew pomiędzy rachunkami VAT należącymi do tego samego Klienta prowadzonymi w tym samym Banku.

Klient posiadający więcej niż jeden rachunek VAT w jednym Banku ma możliwość dokonania przelewu środków pomiędzy rachunkami VAT. W takiej sytuacji Klient wybiera do obciążenia rachunek bieżący (do którego jest przypisany rachunek VAT), z którego chce przekazać środki, a jako rachunek uznaniowy wybiera rachunek bieżący (do którego przypisany jest kolejny rachunek VAT), który ma być uznany kwotą przelewu. Wówczas, obligatoryjnie w polu „numer faktury” należy wpisać tekst „przekazanie własne”. Jeżeli Klient ma zamiar przekazać środki znajdujące się tylko na rachunku VAT, to kwota przelewu musi się równać kwocie VAT.

wróć do listy
Przeczytaj również

Od 14.09.2019 roku inny sposób logowania do konta dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Klienci,

informujemy, że z dniem 14.09.2019r. ulegnie zmianie sposób logowania i autoryzacji dyspozycji przelewów w systemie bankowości elektronicznej. Zmiany związane są z unijną Dyrektywą PSD2 dotyczącą usług płatniczych, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa pieniędzy i transakcji w bankowości elektronicznej.
Nowy sposób logowania i nowy sposób autoryzacji uzależniony jest od rodzaju posiadanych przez Państwa urządzeń:
• Użytkownicy posługujący się tokenem RSA, kartą i czytnikiem
po 14 września 2019r.:
logowanie pozostaje BEZ ZMIAN,
autoryzacja dyspozycji przelewów pozostaje BEZ ZMIAN
• Użytkownicy posługujący się tokenem VASCO (pracujący na systemie Windows)
po 14 września 2019r.:
logowanie pozostaje BEZ ZMIAN
autoryzacja dyspozycji przelewów ulega ZMIANIE i polegać będzie na autoryzacji za pomocą karty i czytnika. Bank po konfiguracji urządzeń skontaktuje się z Użytkownikiem celem ustalenia sposobu i terminu odbioru karty i czytnika. Nowy sposób logowania i autoryzacji opisany został w instrukcji „KARTA CHIP.pdf” (prosimy o zapoznanie się z instrukcją).
• Użytkownicy posługujący się tokenem VASCO (pracujący na systemie innym niż Windows)
po 14 września 2019r.:
logowanie pozostaje BEZ ZMIAN
autoryzacja dyspozycji przelewów ulega ZMIANIE i polegać będzie na autoryzacji za pomocą aplikacji mToken MAA. w celu skorzystania z aplikacji MAA konieczny jest kontakt z Pracownikiem Banku w celu wskazania numeru telefonu komórkowego, na którym będzie zainstalowana aplikacja służąca do autoryzacji dyspozycji przelewów. Nowy sposób logowania i autoryzacji opisany został w instrukcji „MAA.pdf” (prosimy o zapoznanie się z instrukcją).
• Użytkownicy bankowości elektronicznej, którzy nie posiadają uprawnień do autoryzacji dyspozycji przelewów (posiadają do logowania token RSA lub VASCO)
po 14 września 2019r.:
logowanie pozostaje BEZ ZMIAN.

Bank przeprasza Państwa za wszelkie utrudnienia wynikające z konieczności dostosowania systemu bankowości elektronicznej do wymogów silnego uwierzytelnienia (SCA).

 

z poważaniem
Zarząd Banku

więcej

Od 14.09.2019 roku inny sposób logowania do konta dla klientów indywidualnych

Szanowni Klienci,

informujemy, że z dniem 14.09.2019r. ulegnie zmianie sposób logowania i autoryzacji dyspozycji przelewów w systemie bankowości elektronicznej. Zmiany związane są z unijną Dyrektywą PSD2 dotyczącą usług płatniczych, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa pieniędzy i transakcji w bankowości elektronicznej.
Nowy sposób logowania i nowy sposób autoryzacji uzależniony jest od rodzaju posiadanego przez Państwa sposobu autoryzacji:
• Użytkownicy autoryzujący dyspozycje przelewów za pomocą kodu SMS
po 14 września 2019r.:
logowanie ulegnie ZMIANIE i zostaje rozszerzone o wpisanie dodatkowego kodu SMS,
autoryzacja dyspozycji przelewów ulegnie ZMIANIE i zostanie rozszerzona o dodatkowy kod PIN, który przy próbie pierwszej autoryzacji zostanie przesłany Państwu za pomocą SMS. Przy pierwszej autoryzacji konieczna jest zmiana otrzymanego kodu PIN na nowy PIN, znany tylko Użytkownikowi.
Nowy sposób logowania i autoryzacji opisany został w instrukcji „SMS.pdf” (prosimy o zapoznanie się z instrukcją).
• Użytkownicy autoryzujący dyspozycje przelewów za pomocą aplikacji mToken MAA
po 14 września 2019r.:
logowanie ulegnie ZMIANIE i zostaje rozszerzone o zatwierdzenie logowania w aplikacji mToken MAA,
autoryzacja pozostaje BEZ ZMIAN.
Nowy sposób logowania i autoryzacji opisany został w instrukcji „MAA.pdf” (prosimy o zapoznanie się z instrukcją).

Bank przeprasza Państwa za wszelkie utrudnienia wynikające z konieczności dostosowania systemu bankowości elektronicznej do wymogów silnego uwierzytelnienia (SCA).

 

z poważaniem
Zarząd Banku

więcej

VAT- biała lista

Od 1 września 2019 r.  nowe przepisy w zakresie zmian Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają tzw. białą listę podatników VAT.

Biała lista to prowadzony przez Szefa KAS elektroniczny wykaz podmiotów:

·         zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

·         niezarejestrowanych jako podatnicy VAT lub wykreślonych z rejestru jako podatnicy VAT,

·         których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Mają znajdować się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery NIP, REGON i numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Na białej liście podatników będą mogły być umieszczane wyłącznie rachunki rozliczeniowe. Ma to na celu wyeliminowanie procederu płatności split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

Za płatność pomiędzy firmami realizowaną w kwocie co najmniej 15 000zł na inny rachunek niż wskazany na białej liście, od 1 stycznia 2020r. przewidziane są sankcje.

Biała lista ma być udostępniona:

·         w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,

·         w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na białej liście będzie można sprawdzić dane kontrahenta z ostatnich 5 lat, starsze będą usuwane. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wraz z uzasadnieniem. Szef KAS ma prawo odmówić żądania z wniosku, jeśli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Weryfikacja rachunku to zadanie podatnika.

Bank nie ma obowiązku, by dostarczać Klientom rozwiązania związane z weryfikacją na białej liście użytych rachunków przy płatnościach za faktury VAT. Ryzyko i odpowiedzialność za to, czy rachunek odbiorcy na dzień zlecanego przelewu jest na białej liście, ponosi wyłącznie podatnik.

 

więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.