Przelew VAT

Informacja dotycząca tworzenia przelewów VAT (MPP) dla Klientów korzystających z Systemu Bankowości InternetowejKlienci mogą korzystać z przelewów metodą podzielonej płatności w ramach płatności za faktury VAT, przekazów środków pomiędzy własnymi rachunkami VAT, jak również dokonywać płatności VAT do Urzędu Skarbowego.

W sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT, system umożliwia złożenie przelewów zwykłych VAT – jako przelewów dzielonych pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT (Split Payment).

W Bankowości Korporacyjnej w opcji „Przelewy” na formatce przelewu zwykłego dostępne jest pole „[ ] Przelew VAT” jedynie w przypadku wybrania rachunku bieżącego, który jest powiązany z rachunkiem VAT. Po zaznaczeniu pola „[x] Przelew VAT” formularz przelewu zwykłego automatycznie uzupełnia się poniżej o następujące dodatkowe pola w trybie edycji:

  • „Kwota” – całkowita kwota przelewu,
  • „W tym kwota VAT” – kwota mniejsza lub równa od kwoty przelewu, pole nie może pozostać puste,
  • „Identyfikator dostawcy” - identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 14, pole jest wymagane,
  • „Numer faktury” - numer identyfikujący opłacaną fakturę, maksymalna ilość znaków w polu wynosi 35, pole jest wymagane.

Odznaczenie pola „[ ] Przelew VAT” spowoduje ukrycie w/w pól.

 

Przykład realizacji przelewu przez płatnika :

I. Klient ma do zapłacenia fakturę na kwotę brutto 123 zł, w tym kwota VAT wynosi 23 zł.

Płatnik chcąc dokonać przelewu metodą podzielonej płatności powinien:

a.    w polu „Przelew VAT” zaznaczyć pole „[x]”,
b.    w polu „Kwota” wpisać kwotę przelewu (brutto) = 123 zł ,
c.    w polu „w tym kwota VAT” wpisać kwotę VAT = 23 zł,
d.    w polu „identyfikator dostawcy” wpisać numer NIP Odbiorcy,
e.    w polu „numer faktury” - wpisać numer faktury, za którą jest płatność.

 

II. W przypadku płatności tylko kwoty VAT Klient w polu „Kwota” podaje kwotę przelewu równą kwocie VAT.

Opcja „Przelew VAT” uwzględnia obsługę szablonów (dedykowane szablony dla przelewów VAT). Pole „Tytuł przelewu” dla przelewu VAT ograniczone jest do 33 znaków. Przelew VAT w Systemie Bankowości Internetowej oznaczany jest jako przelew zwykły (zarówno w raportach, listach przelewów, potwierdzeniach itp.). System umożliwia przeglądanie, edycję, usuwanie, ponawianie płatności oraz drukowanie potwierdzeń.

 

Przelew pomiędzy rachunkami VAT należącymi do tego samego Klienta prowadzonymi w tym samym Banku.

Klient posiadający więcej niż jeden rachunek VAT w jednym Banku ma możliwość dokonania przelewu środków pomiędzy rachunkami VAT. W takiej sytuacji Klient wybiera do obciążenia rachunek bieżący (do którego jest przypisany rachunek VAT), z którego chce przekazać środki, a jako rachunek uznaniowy wybiera rachunek bieżący (do którego przypisany jest kolejny rachunek VAT), który ma być uznany kwotą przelewu. Wówczas, obligatoryjnie w polu „numer faktury” należy wpisać tekst „przekazanie własne”. Jeżeli Klient ma zamiar przekazać środki znajdujące się tylko na rachunku VAT, to kwota przelewu musi się równać kwocie VAT.

wróć do listy
Przeczytaj również

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.