Zebranie Przedstawicieli Banku

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

informuje członków Banku,  że w dniu  26 maja 2017 roku o godz. 12:00

w sali konferencyjnej Hotelu „AMBER” z/s w Cieślach 47, 56-400 Oleśnica

odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w OleśnicyProjekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybory przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybory komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej,
  2. uchwał i wniosków,
  3. ds. oceny odpowiedniości.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia wymaganej liczby Przedstawicieli (sprawdzenie quorum).
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności BS w Oleśnicy w 2016 r. oraz opinii biegłego rewidenta.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Oleśnicy w 2016 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Sprawozdanie z posiedzenia komisji ds. oceny odpowiedniości.
 12. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Banku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Oleśnicy w 2016 r.,
  2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2016,
  3. przyjęcie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości,
  4. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,
  6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
  7. uchwalenia zmiany statutu,
  8. określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  9. określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na rok 2017.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36,
pokój 403, w godzinach 8:00 – 15:30.

Zarząd

     Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

wróć do listy
Przeczytaj również

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.