Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - dot. zapytania, wniosku, żądania lub reklamacji

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 36, 56-400 Oleśnica, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

2. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bsolesnica.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1) w celu realizacji Pani/Pana zapytania, wniosku, żądania lub reklamacji skierowanej do Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a i c RODO);
2) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawo do sprzeciwu

1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

5. Okres przechowywania danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zapytania, wniosku, żądania lub reklamacji we wszystkich instancjach, a także w celach archiwalnych.

6. Odbiorcy danych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank osobom upoważnionym przez Bank, tj. pracownikom i współpracownikom Banku, którzy mają dostęp do danych w związku z wykonywanymi obowiązkami.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo przenoszenia danych;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.