Bankowość EBP e-Bank

Banowosć elektroniczna

Zachęcamy do obejrzenia poniższych filmów instruktażowych.

Cechy bankowości EBP e-Bank

Nowoczesna oraz wygodna

Poznaj niektóre funkcje Bankowości EBP e-Bank

Rachunki

Zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych), do których uprawniony jest użytkownik. Daje możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji Rachunki,
• przeglądania listy rachunków,
• przeglądania szczegółów rachunku,
• przeglądania i pobierania historii operacji na rachunku,
• przeglądania i pobierania wyciągów,
• przeglądania blokad na rachunku.

Lokaty

Zapewnia dostęp do lokat, do których uprawniony jest użytkownik. Daje możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o lokatach na widżecie miniaplikacji Lokaty,
• modyfikacji nazwy własnej lokaty,
• przeglądania listy lokat,
• przeglądania szczegółów lokaty,
• zakładania nowej lokaty,
• zerwania lokaty,
• dopłaty do lokat.

 

Kredyty

Zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których użytkownik jest uprawniony. Daje możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o kredytach na widżecie miniaplikacji Kredyty,
• przeglądania listy kredytów,
• modyfikacji nazwy własnej kredytu,
• przeglądania szczegółów kredytów,
• przeglądania harmonogramu spłat kredytu,
• przeglądania i pobierania historii operacji kredytu,
• spłaty raty kredytu.

Przepływy

Umożliwia użytkownikowi przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach. Prezentowana wartość bilansu przepływów dotyczy wszystkich rachunków dostępnych (prezentowanych w miniaplikacji Rachunki)
Użytkownikowi prezentowane są następujące informacje dotyczące przepływów:
• Bilans, jest to różnica pomiędzy przychodami a wydatkami,
• Przychody, suma wszystkich przychodów,
• Wydatki, suma wszystkich wydatków.

Koszyk zleceń

Umożliwia użytkownikowi indywidualnemu przeglądanie listy transakcji do autoryzacji. Do poprawnej obsługi miniaplikacji Koszyk zleceń wymagany jest dostęp użytkownika do miniaplikacji Przelewy.
System umożliwia zapisanie dyspozycji do koszyka zleceń w celu późniejszej autoryzacji:
• przelewów zwykłych (również z datą przyszłą),
• przelewów podatku (również z datą przyszłą),
• przelewów zagranicznych,
• dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły z opcją powtarzania).

Filtrowanie IP

Umożliwia użytkownikowi konfigurację dostępu do aplikacji.
Użytkownik ma możliwość określenia adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp na konto danego użytkownika do aplikacji. W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z każdego miejsca.
Użytkownik ma możliwość określenia wielu lokalizacji, z których taki dostęp będzie możliwy. W takim przypadku próba dostępu z innej niż wymienione lokalizacje spowoduje prezentację komunikatu: "Niepoprawne dane do autoryzacji".

Przelewy

Zapewnia możliwość tworzenia nowych przelewów oraz dostęp do listy przelewów oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) wraz z dostępem do ich szczegółowych danych, do których uprawniony jest użytkownik.
Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Przelewy ma możliwość:
• przeglądania przelewów zaplanowanych,
• przeglądania szczegółów przelewu,
• zlecenia przelewu zwykłego,
• zlecenia przelewu na rachunek własny,
• zlecenia przelewu podatku,
• anulowania przelewu odroczonego,
• modyfikacji przelewu odroczonego,
• przeglądania listy szablonów przelewów,
• przeglądania szczegółów szablonu przelewu,
• dodania szablonu przelewu,
• modyfikacji danych szablonu,
• usunięcia szablonu przelewu.

Lista zleceń

Umożliwia użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Dostępna jest na kontekście firmowym.
System umożliwia zapisanie następujących dyspozycji w celu późniejszej autoryzacji oraz obsługi:
• przelewów zwykłych ELIXIR/SORBNET, podatku (również z datą przyszłą),
• przelewów własnych,
• dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły ELIXIR z opcją powtarzania).

 

Import Export

Umożliwia użytkownikowi import danych w następującym zakresie:
• import przelewów zwykłych,
• import przelewów podatku,
• import szablonów,
• eksport historii operacji,
• eksport statusów przelewów,
• eksport wyciągów.

Uprawnienia Użytkowników

Umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników:
• Funkcjonalne -  uprawnienia pozwalające na zarządzanie dostępem do funkcjonalności w systemie,
• Rachunki - uprawnienia w zakresie możliwości ich obciążania lub oglądania.

 

Doładowania

Zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii wykonanych doładowań wraz z dostępem do ich szczegółowych danych oraz możliwość szybkiego doładowania telefonu.
Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Doładowania ma możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o doładowaniach,
• przeglądania historii doładowań,
• przeglądania szczegółów doładowania,
• dodawania szablonów doładowań.

Aktywowanie aplikacji BSGo

Autoryzacja przelewu BSGo

Realizacja zlecenia w BSGo

Jak otworzyć konto?

1.Udaj się do wybranej placówki
banku BSO

Lista placówek BSO

2.Okaż dokument tożsamości
oraz podpisz umowę

3.Twoje konto będzie
gotowe od razu

Dodatkowe możliwości

Kupujesz w internecie?
Kupujesz w internecie?

Dzięki usłudze płatności internetowych Paybynet, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za zakupy w Internecie.

Doładowanie telefonów
Doładowanie telefonów

Istnieje możliwość doładowania telefonów
komórkowych na kartę (PrePaid) poprzez Blue Media.
Bank nie pobiera żadnych prowizji za wykonane
doładowania.

Przelew natychmiastowy Express Elixir
Przelew natychmiastowy Express Elixir

Chcesz natychmiast przekazać pieniądze bliskiej
osobie, firmie lub instytucji? Zależy Ci na szybkim
uregulowaniu zaległych opłat? Teraz dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir jest to możliwe.

Sprawdź szczegóły
Bezpieczeństwo

Od 14 września 2019 w celu korzystania z Bankowości Internetowej każdy klient otrzymuje 9-cyfrowy identyfikator, który służy do identyfikacji w systemie Banku.

Zgodnie z dyrektywą PSD2 stosowane musi być silne uwierzytelnianie. Bank stosuje dwa schematy:

Logowanie - za pomocą hasła maskowanego i kodu SMS.
Autoryzacja - kodem SMS wraz z kodem PIN
Logowanie - za pomocą hasła maskowanego i zatwierdzenie na urządzeniu mobilnym w aplikacji BSGo.
Autoryzacja - na urządzeniu mobilnym w aplikacji BSGo.
 

IP Inteligence

 

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy wykorzystuje usługę IP Inteligence weryfikującą reputację zewnętrznego adresu IP, z którego korzysta stacja robocza Klienta łącząca się do Internetu.
Swój zewnętrzny adres IP przydzielony przez operatora można sprawdzić pod adresem http://www.moje-ip.eu ,a jego reputację w usłudze IP Inteligence w ogólnodostępnej bazie adresów IP znajdującej się na stronie http://brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php
W przypadku negatywnej weryfikacji tego adresu usługa logowania w bankowości internetowej jest niemożliwa, wyświetlony zostaje poniższy komunikat:
"w celu umożliwienia korzystania z bankowości elektronicznej, prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z bankiem".
W takim wypadku należy skontaktować się z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet lub udać się do najbliższego oddziału Banku w celu złożenia wniosku o zmianę reputacji zewnętrznego adresu IP.
Wyżej wymieniony wniosek można również złożyć indywidualnie za pośrednictwem strony http://www.brightcloud.com/tools/change-request-ip-reputation.php .
Należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z potencjalnym niebezpieczeństwem przy korzystaniu z bankowości internetowej, stąd też istotnym jest powiadomienie dostawcy świadczącego dostęp do sieci Internet.


Zastrzeganie lub odblokowanie

Przypominamy o możliwości zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej u pracowników Banku w dowolnej placówce w godzinach pracy Banku, natomiast poza godzinami i dniami pracy Banku - pod specjalnym numerem infolinii Centrum Usług Internetowych Asseco Poland dedykowanej Bankowi Spółdzielczemu w Oleśnicy:

(42) 644 64 44

Koszt połączenia zgodny z tabelą opłat swojego operatora telekomunikacyjnego.

Odblokowywanie dostępu wymaga dodatkowej weryfikacji danych Klienta, polegającej między innymi na podaniu przez Klienta
prawidłowego hasła założonego uprzednio w Systemie Bankowości Internetowej.


Instrukcje i pliki

Logowanie do e-Bank za pomocą karty

plik w formacie pdf rozmiar 1.35 MB

Instrukcja do aplikacji BSGo

plik w formacie pdf rozmiar 2.09 MB

Instrukcja instalacji aplikacji SCSA

plik w formacie pdf rozmiar 841.43 KB

Instrukcja odblokowania karty

plik w formacie pdf rozmiar 371.07 KB

Aplikacja SCSA

plik w formacie msi rozmiar 91.86 MB

Java Oracle 8 update 201

plik w formacie exe rozmiar 63.53 MB

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.