Konto osobiste POL-Konto

Najczęściej wybierany produkt w naszej ofercie

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto to wygodny produkt bankowy stwarzający możliwość gromadzenia i wydatkowania środków oraz dokonywania różnorodnych rozliczeń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Dla posiadaczy POL-Kont dostępny jest szereg usług i produktów, między innymi:

 • limit kredytowy w ROR i łatwy dostęp do innych kredytów
 • korzystne lokowanie środków
 • bankowość internetowa
 • karta płatnicza Visa Classic Debetowa
 • przelewy krajowe
 • przelewy zagraniczne
 • szybkie płatności
 • zlecenia stałe, polecenia zapłaty
 • informacja na telefon lub przez SMS
 • doładowanie telefonu komórkowego

Jak otworzyć konto?

1.Udaj się do wybranego oddziału Banku

Lista oddziałów

2.Okaż dokument tożsamości oraz podpisz umowę

3.Twoje konto będzie natychmiast gotowe

Dokumenty

Taryfa opłat i prowizji

plik w formacie rozmiar

Tabela oprocentowania

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych

plik w formacie pdf rozmiar 909.14 KB
Pytania i odpowiedzi
 • 1.Jakie dokumenty są wymagane do otwarcia konta osobistego?

  Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania:

  1. dowodu tożsamości lub paszportu;
  2. paszportu zagranicznego z dokumentem uprawniającym do stałego pobytu (np. karta stałego pobytu) w przypadku rezydentów;
  3. paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów;
  4. tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej.  

 • 2.Co należy zrobić, żeby przenieść do Banku Spółdzielczego konto z innego banku?

  Po otwarciu konta w Banku Spółdzielczym należy wypełnić wniosek o przeniesienie rachunku oraz usług płatniczych i udzielić bankowi pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta podczas wykonywania czynności związanych z przeniesieniem rachunku, resztę załatwimy na Ciebie.

 • 3.Czy mogę mieć wspólne konto z osobą niespokrewnioną?

  Tak

 • 4.Czy to ja muszę powiadomić pracodawcę na jakie konto ma mi przelewać wynagrodzenie, czy może to za mnie zrobić bank?

  Istnieje możliwość wysłania przez bank dyspozycji przekazywania środków na rachunek.

 • 5.W jaki sposób mogę sprawdzać stan mojego konta?

  Jest możliwość powiadamiania SMS-em o każdej zmianie salda lub o stanie rachunku o określonej godzinie. Bank udziela również informacji telefonicznej po wcześniejszym ustaleniu hasła.

 • 6.Jestem cudzoziemcem. Czy mogę otworzyć konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy?

  Tak.

 • 7.Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i mam konto firmowe. Czy mogę posiadać drugie konto – osobiste?

  Tak.

 • 8.Czy do wspólnego konta można kogoś upoważnić?

  Można upoważnić max. dwie dowolne (nie muszą być spokrewnione) osoby.

 • 9.Czy za wypłatę gotówki w kasie banku będę ponosić jakieś opłaty?

  Od wpłat i wypłat z rachunków osobistych bank nie pobiera opłat.

 • 10.Mam konto w Międzyborzu, ale pracuję w Twardogórze. Czy mogę składać przelewy i załatwiać inne sprawy w tym Oddziale, w którym jest mi wygodniej, czy muszę korzystać z tego Oddziału, w którym założyłem konto?

  W każdym Oddziale Banku Spółdzielczego w Oleśnicy można dokonywać wszystkich operacji związanych z rachunkiem.

 • 11.Czy mogę zmienić numer telefonu do usługi SMS?

  Tak. Należy zgłosić w banku taką zmianę.

Zastrzeż kartę
W przypadku utraty karty należy ją bezzwłocznie zastrzec pod numerem telefonu: +48 828 828 828 Całodobowa
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

1) Dla Klientów korzystających z :
- limitu kredytowego w ROR
- korzystających z kredytu budowlano-mieszkaniowego (dotyczy umów kredytowych zawartych po dniu 02.12.2019r.) z deklaracją co miesięcznych wpływów na rachunek w kwocie minimum 3.000,00 złotych

2) W placówkach Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

3) Pod warunkiem dokonania kartą płatności bezgotówkowych za minimum 300,00 PLN w okresie rozliczeniowym

4) Dotyczy bankomatów zrzeszenia BPS SA, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You

5) Realizowane w Systemie Bankowości Elektronicznej

6) POL-Konto jest rachunkiem bezpłatnym po spełnieniu powyższych warunków

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.