Kredyt hipoteczny inwestycyjny

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu hipotecznego, nie może przekraczać 80% kosztów przedsięwzięcia brutto i kwoty 2.000.000,00 zł
 • kredyt w złotówkach
 • kredyt możesz przeznaczyć na:
  • zakup lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego na rynku pierwotnym lub wtórnym;
  • zakup i wykończenie/remont lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego /na rynku pierwotnym i wtórnym;
  • wykończenie/remont lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu hipotecznego z innego banku, pod warunkiem, iż został on przeznaczony na zakup lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego oraz w całości wykorzystany lub/i Kredytobiorca zrezygnował z wypłaty pozostałej kwoty kredytu oraz złożenia opinii banku, określającej wysokość kwoty pozostającej do spłaty, warunki na jakich bank zwolni zabezpieczenia, potwierdzającej pozytywną współpracę z bankiem, a w szczególności terminowe wywiązywanie się z zobowiązań;
  • zakup miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu hipotecznego.
 • minimalny wkład własny – 20%
 • decyzja kredytowa w ciągu 14 dni
 • wygodny system spłat – raty malejące lub stałe

Dla kogo?

Z kredytu hipotecznego inwestycyjnego mogą skorzystać osoby fizyczne uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

Jak złożyć wniosek?

1.Udaj się do wybranego oddziału Banku

Lista oddziałów

2.Wypełnij wniosek online

Złóż wniosek online
Dokumenty

Regulamin Kredytowania Osób Fizycznych w Ramach Kredytów Hipotecznych w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy

plik w formacie pdf rozmiar 784.55 KB

Tabela Oprocentowania Kredytów w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy

Wniosek o Udzielenie Kredytu Hipotecznego Inwestycyjnego

plik w formacie pdf rozmiar 882.33 KB

Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Wysokości Wynagrodzenia

plik w formacie pdf rozmiar 454.76 KB

Ogólne Informacje Dotyczące Umowy Kredytu Hpotecznego Inwestycyjnego

plik w formacie pdf rozmiar 1.04 MB
Pytania i odpowiedzi
 • 1.Co to jest wkład własny?

  Posiadanie tzw. wkładu własnego, to możliwość sfinansowania części kupowanej nieruchomości/budowy domu z własnych pieniędzy.

 • 2.Czy trzeba mieć wkład własny, by dostać kredyt budowlano-mieszkaniowy?

  TAK. Aby uzyskać kredyt na sfinansowanie zakupu nieruchomości/budowy domu Bank wymaga minimum 20% wkładu własnego.

 • 3.Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłata i ewentualnie jakie są koszty?

  TAK. Jeżeli Kredytobiorca zdecyduje się na spłatę całości lub części
  kredytu przed terminem 5 lat trwania umowy bank pobiera prowizję 1 %,
  powyżej 5 lat trwania umowy kredytu nie jest pobierana prowizja.

 • 4.Gdzie można otrzymać aktualne oprocentowanie kredytów?

  Informacje na temat oprocentowania kredytów dostępne są w oddziałach
  naszego Banku, pod numerem telefonu (71 398 00 60) oraz na naszej
  stronie internetowej.

 • 5.Czym się różnią spłaty w ratach malejących od spłat w ratach stałych?

  To od nas zależy, czy będziemy spłacać co miesiąc raty w równej
  wysokości, czy na przykład raty malejące - co miesiąc niższe. W
  przypadku rat malejących początkowe obciążenia budżetu domowego są nieco
  wyższe, ale za to szybciej spłacimy kapitał i tym samym w całym okresie
  kredytowania zapłacimy mniej odsetek.

¹ Aby skorzystać z oferty specjalnej Kredytobiorca musi spełnić łącznie następujące warunki:

- posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny rachunek rozliczeniowy PolKonto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie minimum 3.000 złotych, z którego będą spłacane należności z tytułu umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny.
- Zawrzeć umowę Ubezpieczenia Indywidualnego na życie za pośrednictwem Banku, w dniu podpisywania Umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny przez co najmniej jedną osobę zawierającą Umowę o kredyt hipoteczny inwestycyjny. Wiek tej osoby w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (dzień podpisania umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny musi wypełnić warunek wieku zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla wybranego wariantu ubezpieczenia na życie.
- zawrzeć  umowę Ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego inwestycyjnego od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku, w dniu podpisania umowy o hipoteczny inwestycyjny, a w  przypadku gdy kredyt przeznaczony jest na zakup nieruchomości nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.