Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Bank udziela kredytów

 1. w rachunku bieżącym;
 2. w rachunku kredytowym.

Kredyty mogą być udzielane jako

 1. krótkoterminowe – z terminem spłaty do 1 roku;
 2. średnioterminowe – z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat;
 3. długoterminowe – z terminem spłaty powyżej 3 lat.

JST mogą zaciągać kredyty na

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

 • mogą być uruchamiane w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym, jeżeli JST posiada rachunek bieżący w Banku;
 • mogą zostać udzielone do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej JST, w uchwale budżetowej tej jednostki lub w odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku), jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów i pożyczek zaciągniętych na ten cel w innych bankach;
 • suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej JST.
 • mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych i są udzielane zgodnie z warunkami określonymi przez JST w SIWZ;
 • mogą być zaciągnięte do wysokości, która została określona w uchwale budżetowej JST lub odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku) JST;
 • koszty ich obsługi muszą być ponoszone co najmniej raz w roku, a kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna;
 • mogą być postawione do dyspozycji bezgotówkowo - jednorazowo lub w transzach, w zależności od rodzaju kredytu i finansowanego przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami procedury zamówienia.

Jak złożyć wniosek?

1.Udaj się do wybranego oddziału Banku

Lista oddziałów
Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu dla JST

plik w formacie doc rozmiar 49.50 KB

Podstawowe informacje o JST

plik w formacie doc rozmiar 55.00 KB

Informacje o zobowiązaniach finansowych JST

plik w formacie xls rozmiar 53.00 KB

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowania papierów wartościowych JST

plik w formacie xls rozmiar 43.50 KB

Dokument do oceny zdolności kredytowej JST

plik w formacie doc rozmiar 62.50 KB

Dokument do oceny zdolności kredytowej planowanego deficytu JST

plik w formacie doc rozmiar 73.50 KB

Regulamin

plik w formacie pdf rozmiar 735.76 KB

Taryfa opłat i prowizji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.