Skip to main content

Alikacja mobilna BSGo Junior

Wybierz konto
dla dziecka 13+

Sprawdź, co zyskasz z BSGo Junior

Dajesz dziecku wygodne i przyjazne narzędzie do samodzielnego bankowania.

Pomagasz dziecku w nauce oszczędzania i planowania własnego budżetu.

Masz kontrolę nad wydatkami i transakcjami dziecka.

BSGo Junior to korzyści dla
dziecka...

Używa atrakcyjnej apki
BSGo Junior

Ustawia motyw kolorystyczny i inne
funkcje do mobilnego bankowania
według własnych preferencji.

Łatwo wysyła prośbę
o przelew

Rodzic otrzymuje ją SMS-em
lub powiadomieniem PUSH.

Używa
BLIK-a

Do płacenia w internecie i sklepie,
przelewów do znajomych oraz wypłat w bankomacie.

Oszczędza
w Skarbonkach

Samodzielnie ustala cele i odkłada
pieniądze w wirtualnej skarbonce.

... i dla rodzica:

Zarządza przez
Panel Rodzica

Ma kontrolę nad wydatkami
i transakcjami dziecka.

Wspierasz dziecko
w oszczędzaniu

W każdej chwili może zasilić
skarbonkę dziecka.

Błyskawicznie
przelewa pieniądze

Akceptuje przygotowany przez
system przelew dla dziecka.

Decyduje
o kieszonkowym

W Panelu Rodzica ustala cykl
i wysokość przelewów.

Wystarczą 3 kroki, aby korzystać z konta dla dziecka w aplikacji BSGo Junior:

1
Pobierz i zainstaluj
aplikację BSGo na smartfonie dziecka.

2
Aktywuj i sparuj
aplikację w bankowości internetowej.

3
Nadaj PIN
i wybierz metodę autoryzacji (PIN lub biometria).

Poznaj aplikację BSGo Junior
do obsługi konta dla dziecka 13+

Pobierz i zainstaluj aplikację na telefonie dziecka

Pamiętaj!

 • Nie instaluj aplikacji do konta dla dziecka z nieznanych źródeł!
  Pobierz ją tylko ze sklepów Google Play, AppStore i AppGallery.

 • Instaluj aktualizacje aplikacji, by zyskać niezbędną ochronę konta dla dziecka.

 • Ustaw limity na przelewy zwykłe, BLIK i transakcje kartowe.

Najczęściej zadawane pytania:

Pierwsze kroki z kontem dla dziecka 13+

Co oferuje serwis internetowy oraz aplikacja BSGo Junior?
 • dostęp do rachunku, zarządzanie nim, wykonywanie przelewów;
 • oszczędzanie w Skarbonkach;
 • płatności BLIK;
 • prośby o przelew do rodzica;
 • doładowania telefonów;
 • zarządzanie kartą płatniczą;
 • powiadomienia PUSH;
 • Intuicyjne i wygodne użytkowanie;
 • bezpieczne logowanie odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy.
Jestem rodzicem. Jakie operacje wykonam w BSGo Junior?
 • zobaczysz wydatki i transakcje dziecka;
 • zarządzisz środkami na rachunku dziecka (w jego imieniu);
 • przelejesz pieniądze na prośbę dziecka;
 • otrzymasz wiadomości push, jeżeli korzystasz z powiadomień w aplikacji;
 • ustawisz stałe przelewy kieszonkowego;
 • zmienisz limity lub zablokujesz kartę dziecka.
Co to jest kwota zwykłego zarządu?

Kwota zwykłego zarządu jest miesięcznym limitem środków, którym rodzic i dziecko mogą dysponować zgodnie z prawem. O aktualnej wysokości limitu informuje bank. Operacje przekraczające limit kwoty zwykłego zarządu wymagają zgody sądu opiekuńczego. Limit jest na tyle wysoki, że zwykłe płatności i wydatki z pewnością nie przekroczą wyznaczonej kwoty.

Do czego służy rachunek bankowy?

Rachunek bankowy służy do gromadzenia pieniędzy, wykonywania i odbierania przelewów, do płatności BLIKIEM czy kartą. Twój własny rachunek pozwoli Ci samodzielnie opłacać rachunki za telefon czy zajęcia, na które uczęszczasz. Podczas wyjazdów czy wakacji masz mniej gotówki przy sobie.

Jak zastrzec kartę?

Jeżeli masz pewność, że karta została skradziona lub bezpowrotnie zgubiona – zastrzeż ją natychmiast. Zrobisz to w aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub na infolinii banku. Gdy karta zmieni status na „Zastrzeżona”, nikt nie będzie mógł jej użyć.

Czym różni się zablokowanie karty od jej zastrzeżenia?

Zablokowanie karty jest tymczasowe. Zrób, to jeśli np. nie jesteś pewny, gdzie jest Twoja karta. Gdy odnajdziesz ją na dnie plecaka i jesteś pewien, że nikomu niepowołanemu nie wpadła w ręce, możesz ją odblokować i korzystać bez dalszych formalności.

Bezpieczeństwo konta dla dziecka

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa
 • W przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu, zablokuj aplikację mobilną. W tym celu skontaktuj się z bankiem lub zaloguj w serwisie internetowym, korzystając z komputera.
 • W przypadku zgubienia lub kradzieży karty płatniczej, zablokuj lub zastrzeż ją.
 • Zablokowaną kartę możesz odblokować i korzystać dalej.
 • Jeśli karta została zastrzeżona, nową możesz otrzymać w banku.
 • Ustaw limit wartości transakcji na rachunku, w usłudze BLIK i na karcie płatniczej.
 • Logowanie do aplikacji zabezpiecz PIN-em lub biometrią, czyli odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy. Dostępna metoda zależy od możliwości Twojego smartfona.
 • Zastosuj mobilną autoryzację, gdy z rachunku korzystasz poprzez serwis internetowy.
 • Potwierdzaj przelewy poza Twoje rachunki w aplikacji mobilnej lub otrzymanym kodem SMS.

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:

Jak zablokować aplikację mobilną?

Poprzez serwis internetowy oraz w samej aplikacji mobilnej. Opcja dostępna jest w Ustawieniach.

Jak odblokować aplikację mobilną?

W celu przywrócenia dostępu, konieczne jest ponowne sparowanie aplikacji. Zaloguj się do swojej bankowości przez przeglądarkę internetową na komputerze.

Na ilu urządzeniach mogę mieć apkę BSGo Junior?

Aktywną aplikację BSGo Junior możesz mieć w danym momencie tylko na jednym urządzeniu osobistym. Nie sparujesz też swojej aplikacji na urządzeniu, na którym już występuje aktywna aplikacja BSGo innego użytkownika np. na tablecie rodzica.

BSGo Junior po ukończeniu 18 lat

Niedługo skończę 18 lat. Co stanie się z moim kontem dla dziecka?

Na kilka tygodni przed 18. urodzinami pojawi się w Twojej bankowości oraz u rodzica informacja przypominająca o zmianach na Twoim koncie. Zmiana odbędzie się z zachowaniem następujących zasad:

 • Login i hasło do Twojej bankowości na komputerze pozostają te same.
 • Aplikacja mobilna BSGo nie będzie wymagać ponownego instalowania ani parowania. Korzystanie z niej oraz zatwierdzanie operacji PINem nie zmieni się.
 • Dotychczasowe opcje w aplikacji zostaną zachowane. Nie będzie tylko możliwości wysłania prośby o przelew do rodzica.
 • Automatycznie zmieni się wygląd aplikacji i serwisu internetowego. Pojawią się nowe opcje oferowane pełnoletnim klientom indywidualnym.
 • Jeśli masz stałe kieszonkowe i rodzic nie odwoła tego zlecenia, to nadal będziesz otrzymywać środki na swój rachunek.
 • Bank wyłączy jednak rodzicowi powiązanie z Twoim rachunkiem oraz zniesie miesięczny limit wydatków z rachunku wynikający z kwoty zwykłego zarządu.
Niedługo skończę 18 lat. Co warto zrobić?
 • Skontaktuj się z bankiem lub odwiedź placówkę, aby zarejestrować nowy dokument tożsamości. Możesz też sprawdzić ofertę dla dorosłych klientów. Dowiedz się, jakie będą obowiązywać opłaty za korzystanie z usług banku.
 • Jeśli rodzic lub zaufana osoba ma zachować dostęp do Twojego rachunku, podczas wizyty w banku udziel im pełnomocnictwa.
 • Przypilnuj, aby bank posiadał Twoje aktualne dane kontaktowe.

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.