Skip to main content
  • Bankowość EBP e-Bank

Bankowość EBP e-Bank

Zachęcamy do obejrzenia poniższych filmów instruktażowych.

Rachunki


Zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych), do których uprawniony jest użytkownik. Daje możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji Rachunki,
• przeglądania listy rachunków,
• przeglądania szczegółów rachunku,
• przeglądania i pobierania historii operacji na rachunku,
• przeglądania i pobierania wyciągów,
• przeglądania blokad na rachunku.

Lokaty


Zapewnia dostęp do lokat, do których uprawniony jest użytkownik. Daje możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o lokatach na widżecie miniaplikacji Lokaty,
• modyfikacji nazwy własnej lokaty,
• przeglądania listy lokat,
• przeglądania szczegółów lokaty,
• zakładania nowej lokaty,
• zerwania lokaty,
• dopłaty do lokat.

Kredyty


Zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których użytkownik jest uprawniony. Daje możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o kredytach na widżecie miniaplikacji Kredyty,
• przeglądania listy kredytów,
• modyfikacji nazwy własnej kredytu,
• przeglądania szczegółów kredytów,
• przeglądania harmonogramu spłat kredytu,
• przeglądania i pobierania historii operacji kredytu,
• spłaty raty kredytu.

Przepływy

Umożliwia użytkownikowi przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach. Prezentowana wartość bilansu przepływów dotyczy wszystkich rachunków dostępnych (prezentowanych w miniaplikacji Rachunki)
Użytkownikowi prezentowane są następujące informacje dotyczące przepływów:
• Bilans, jest to różnica pomiędzy przychodami a wydatkami,
• Przychody, suma wszystkich przychodów,
• Wydatki, suma wszystkich wydatków.

Koszyk zleceń

Umożliwia użytkownikowi indywidualnemu przeglądanie listy transakcji do autoryzacji. Do poprawnej obsługi miniaplikacji Koszyk zleceń wymagany jest dostęp użytkownika do miniaplikacji Przelewy.
System umożliwia zapisanie dyspozycji do koszyka zleceń w celu późniejszej autoryzacji:
• przelewów zwykłych (również z datą przyszłą),
• przelewów podatku (również z datą przyszłą),
• przelewów zagranicznych,
• dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły z opcją powtarzania).

Filtrowanie IP

Umożliwia użytkownikowi konfigurację dostępu do aplikacji.
Użytkownik ma możliwość określenia adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp na konto danego użytkownika do aplikacji. W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z każdego miejsca.
Użytkownik ma możliwość określenia wielu lokalizacji, z których taki dostęp będzie możliwy. W takim przypadku próba dostępu z innej niż wymienione lokalizacje spowoduje prezentację komunikatu: "Niepoprawne dane do autoryzacji".

Przelewy

Zapewnia możliwość tworzenia nowych przelewów oraz dostęp do listy przelewów oczekujących na realizację (w tym również zleceń stałych) wraz z dostępem do ich szczegółowych danych, do których uprawniony jest użytkownik.
Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Przelewy ma możliwość:
• przeglądania przelewów zaplanowanych,
• przeglądania szczegółów przelewu,
• zlecenia przelewu zwykłego,
• zlecenia przelewu na rachunek własny,
• zlecenia przelewu podatku,
• anulowania przelewu odroczonego,
• modyfikacji przelewu odroczonego,
• przeglądania listy szablonów przelewów,
• przeglądania szczegółów szablonu przelewu,
• dodania szablonu przelewu,
• modyfikacji danych szablonu,
• usunięcia szablonu przelewu.

Lista zleceń

Umożliwia użytkownikowi przeglądanie oraz obsługę zleceń, które wymagają autoryzacji. Dostępna jest na kontekście firmowym.
System umożliwia zapisanie następujących dyspozycji w celu późniejszej autoryzacji oraz obsługi:
• przelewów zwykłych ELIXIR/SORBNET, podatku (również z datą przyszłą),
• przelewów własnych,
• dyspozycji zlecenia stałego (przelew zwykły ELIXIR z opcją powtarzania).

Import Export

Umożliwia użytkownikowi import danych w następującym zakresie:
• import przelewów zwykłych,
• import przelewów podatku,
• import szablonów,
• eksport historii operacji,
• eksport statusów przelewów,
• eksport wyciągów.

Uprawnienia Użytkowników

Umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników:
• Funkcjonalne -  uprawnienia pozwalające na zarządzanie dostępem do funkcjonalności w systemie,
• Rachunki - uprawnienia w zakresie możliwości ich obciążania lub oglądania.

Doładowania

Zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii wykonanych doładowań wraz z dostępem do ich szczegółowych danych oraz możliwość szybkiego doładowania telefonu.
Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Doładowania ma możliwość:
• przeglądania skróconych informacji o doładowaniach,
• przeglądania historii doładowań,
• przeglądania szczegółów doładowania,
• dodawania szablonów doładowań.

Aktywowanie aplikacji BSGo

Autoryzacja przelewu BSGo

Realizacja zlecenia w BSGo

Dodatkowe możliwości

Kupujesz w internecie?

Dzięki usłudze płatności internetowych Paybynet, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za zakupy w Internecie.

Doładowanie telefonów

Istnieje możliwość doładowania telefonów komórkowych na kartę (PrePaid) poprzez Blue Media. Bank nie pobiera żadnych prowizji za wykonane doładowania.

Przelew natychmiastowy Express Elixir

Chcesz natychmiast przekazać pieniądze bliskiej osobie, firmie lub instytucji? Zależy Ci na szybkim uregulowaniu zaległych opłat? Teraz dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir jest to możliwe.

Sprawdź szczegóły

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.