• Aktualności
  • Zmiana regulaminu rach. dla osób fizycznych od 1 lipca 2023

Zmiana regulaminu rach. dla osób fizycznych od 1 lipca 2023

19-05-2023

Szanowni Klienci,

informujemy, że od 1 lipca 2023 roku zmienia się „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”.

Co się zmienia?

  • Uwalniamy transakcje niskokwotowe (do 100,00 PLN), realizowane w Internecie, od obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3DSecure.
  • Limit wypłat gotówkowych w ramach usługi cashback zostaje zwiększony do kwoty 1000 PLN – dotyczy kart Visa i Mastercard.
  • Wprowadziliśmy zapisy dotyczące nowego kanału odblokowania/zablokowania dostępu do systemu bankowości elektronicznej (konsultant VoiceBot).
  • Dodaliśmy nowy rozdział Usługa „cele oszczędnościowe”/SKARBONKA(Rozdział 24).
  • Zmieniliśmy zapisy dotyczące otwierana i prowadzenia rachunków bankowych dla osób małoletnich (które ukończyły 7 rok życia a nie ukończyły 13 roku życia).

O dacie wdrożenia i dostępności usług wymienionych w pkt. 3), 4) i 5)  Bank poinformuje kolejnym komunikatem oraz na stronie internetowej www.bsolesnica.pl

Nowy Regulamin dostępny jest w Placówkach Banku oraz tutaj

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany w wyżej wymienionym „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych”, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. do 30 czerwca 2023 roku. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzonych zmian przed datą wejścia w życie wyżej wymienionych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.

Z poważaniem                      

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2023 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.