Skip to main content
 • KAPITALna OCHRONA+

  KAPITALna OCHRONA+

  Swoją ochronę życia możesz rozbudować o umowy dodatkowe dotyczące poniższych zdarzeń:

  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW),
  • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (WK),
  • całkowita i trwała niezdolność do pracy wskutek NW lub choroby,
  • wystąpienie nowotworu (nowotwór złośliwy i nowotwór in Situ),
  • leczenie nowotworu złośliwego (chemioterapia, radioterapia, operacja onkologiczna),
  • pobyt w szpitalu wskutek NW lub choroby, operacje chirurgiczne,
  • poważne zachorowania (np. zawał serca czy udar mózgu).

   

  KAPITALna OCHRONA+

  To kompleksowe ubezpieczenie na życie z możliwościową rozszerzenia go o ochronę na wypadek nieszczęśliwych sytuacji losowych. Rozszerzając zakres swojej ochrony o Twoją śmierć, która może nastąpić wskutek nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego, zabezpieczasz przyszłość swoich bliskich – wskazanym przez Ciebie osobom uposażonym wypłacimy 100% sumy ubezpieczenia, aktualnej na dzień Twojej śmierci.

  Ubezpieczenie na życie (bez umów dodatkowych) jest dostępne dla osób między 18 a 70 r.ż. W zależności od rodzaju umowy dodatkowej maksymalny wiek Ubezpieczonego może się różnić. Składka regularna zaczyna się już od 30 zł miesięcznie!

  Ciesz się życiem tak jak na to zasługujesz – Vienna Life zadba o jego komfort i bezpieczeństwo.

   

  Dokumenty

   

  pdf Umowy Dodatkowe

  pdf OWU/Karta Produktu KAPITALna OCHRONA+

   

  Materiał o charakterze marketingowym.

  Niniejszy dokument (dalej jako „Materiał”) został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”). Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o zawarciu umowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnych. Materiał nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie.

  Vienna Life rekomenduje zapoznanie się z zakresem ubezpieczenia, definicjami, szczegółowymi zasadami ustalania wysokości świadczeń oraz przypadkami, w których nie jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa, określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych).

  Infolinia czynna Pon. - Pt.: 8:00-15:00

  • 71 398 00 60 (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (42) 644 64 44 (poza godzinami i dniami pracy Banku - zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej)

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • (48) 828 828 828 Całodobowa (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (48) 86 215 50 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.