Skip to main content
 • VIENNA LIFE – OCHRONA na PLUS

  VIENNA LIFE – OCHRONA na PLUS

  Zakres ochrony:

  • śmierć Ubezpieczonego
  • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
  • poważne zachorowanie
  • pobyt w szpitalu
  • leczenie specjalistyczne

  Dokumenty

   

   pdf OWU/Karta Produktu OCHRONA na PLUS

   

   

  Materiał o charakterze marketingowym.

  Niniejszy dokument (dalej jako „Materiał”) został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”). Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o zawarciu umowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnych. Materiał nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie.

  Vienna Life rekomenduje zapoznanie się z zakresem ubezpieczenia, definicjami, szczegółowymi zasadami ustalania wysokości świadczeń oraz przypadkami, w których nie jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa, określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych).

  Infolinia czynna Pon. - Pt.: 8:00-15:00

  • 71 398 00 60 (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (42) 644 64 44 (poza godzinami i dniami pracy Banku - zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej)

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • (48) 828 828 828 Całodobowa (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (48) 86 215 50 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.