Skip to main content
  • Karta kredytowa Visa Business Credit

    Karta kredytowa Visa Business Credit

    • Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

    Wybierając kartę kredytową Visa Business Credit zyskujesz:

    • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
    • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
    • zwiększenie płynności finansowej firmy
    • limit kredytowy do 50 000 PLN
    • komfort – możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
    • darmowy kredyt – na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek
    • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
    • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
    • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
    • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
    • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika
    • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

    Koszt wydania karty: 0 zł
    Okres ważności karty: 3 lata

    Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA

    Grupy Concordia:

    • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
    • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
    • Ubezpieczenie zakupionego towaru
    • Ubezpieczenie mienia

    Ten pakiet dodajemy do Twojej karty automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.

    Jak wyrobić kartę?

    Udaj się do wybranego Oddziału Banku
    Okaż dokument tożsamości oraz dopełnij formalności
    W ciągu 14 dni kartę otrzymasz pocztą

    Zastrzeż kartę


    W przypadku utraty karty należy ją bezzwłocznie zastrzec pod numerem telefonu:
    +48 828 828 828
    Całodobowa
    (Koszt połączenia wg stawki operatora)

    Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

    © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.