Skip to main content
 • Karta kredytowa Visa Business Gold

  Karta kredytowa Visa Business Gold

  Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

  Wybierając kartę kredytową Visa Business Gold zyskujesz:

  • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
  • umożliwia pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
  • zwiększa bieżącą płynność finansową firmy
  • limit kredytowy do 100 000 PLN
  • komfort –możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
  • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek
  • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
  • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
  • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
  • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
  • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika
  • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

  Koszt wydania karty: 0 zł
  Okres ważności karty: 3 lata

  Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA

  Grupy Concordia:

  • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
  • Ubezpieczenie zakupionego towaru Ubezpieczenie mienia

  Ten pakiet dodajemy do Twojej karty automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.

  Jak wyrobić kartę?

  Udaj się do wybranego Oddziału Banku
  Okaż dokument tożsamości oraz dopełnij formalności
  W ciągu 14 dni kartę otrzymasz pocztą

  Zastrzeż kartę


  W przypadku utraty karty należy ją bezzwłocznie zastrzec pod numerem telefonu:
  +48 828 828 828
  Całodobowa
  (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.