Skip to main content
 • Praca

Praca

Aktualne oferty pracy

Brak ofert pracy


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ust. 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Banku Spółdzielczego w Oleśnicy na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procedury rekrutacyjnej, na którą złożona została aplikacja. W przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1) wymogiem ustawowym, w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2) dobrowolne, w zakresie wynikającym z udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Powyższe uprawnienia mogą być realizowane w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie: osobiście bądź korespondencyjnie na adres: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.