Skip to main content

Skanowanie kodu QR w aplikacji mobilnej BSGo

10-11-2023

W aplikacji mobilnej BSGo włączona została możliwość korzystania z funkcjonalności skanowania kodu QR.

Po zalogowaniu w aplikacji mobilnej, dostęp do funkcjonalności jest możliwy z pulpitu oraz z formatki przelewu:
qr-pulpitqr-przelew

Po wybraniu skanowania, wyświetlany jest ekran z komunikatem informacyjnym i po wybraniu opcji ‘DALEJ’, system uruchamia aparat umożliwiający zeskanowanie kodu QR:
qr-infoqr-skan

Po zeskanowaniu kodu QR, system automatycznie zaczytuje dane na formularz przelewu uzupełniając pola:
- Odbiorca
- Numer rachunku
- Kwota – z możliwością edycji lub bez
- Tytuł przelewu
(wypełnione zostaną tylko te pola które są zakodowane w kodzie QR)
oraz wyświetla informację, z prośbą o sprawdzenie zeskanowanych danych:
qr-wczytane

Dalsza obsługa przelewu jest zgodna z dotychczasową funkcjonalnością.

W przypadku gdy kod QR nie jest zgodny ze standardem Związku Banków Polskich system zaprezentuje komunikat informacyjny.
qr-blad

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.