Skip to main content
 • Kredyt obrotowy krótkoterminowy (KOS)

  Kredyt obrotowy krótkoterminowy (KOS)

  Potrzebujesz środków na bieżące potrzeby gospodarstwa? Planujesz zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej?

  • Oprocentownie 7,5 %
  • Prowizja 1,5 %
  • Szybko i łatwo - Kredyt wypłacany na rachunek bieżący Klienta. Minimum formalności zarówno przy uzyskiwaniu, jak i wykorzystywaniu kredytu

  Korzyści

  • Zapewniamy indywidualnie dopasowane, elastyczne terminy uruchamiania i spłaty kredytu, dostosowane do rodzaju prowadzonej produkcji
  • Maksymalna wysokość udzielonego kredytu 3.500,00 zł na 1 ha użytków rolnych
  • Okres kredytowania do 12 miesięcy z atrakcyjnym oprocentowaniem 7,5 %
  • Możliwość spłaty w ratach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych

  Jak złożyć wniosek?

  Udaj się do wybranego oddziału Banku

  Kredyt obrotowy krótkoterminowy (KOS):

  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu obrotowego krótkoterminowego (KOS) wynosi 13,20 %, przy następujących założeniach: kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej, okres kredytowania: 12 miesięcy, całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł.

  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 107.993,16 zł.
  Oprocentowanie kredytu stałe: 7,50%  w skali roku.
  Całkowity koszt kredytu w całym okresie kredytowania: 12.993,16 zł w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 7.993,16 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.500,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku 1.500,00 zł. , koszt ubezpieczenia na życie z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku 2.000,00 zł.

  Prowizja 1,50%  dla Kredytobiorców, którzy za pośrednictwem Banku zawarli umowę ubezpieczenia na jedno z poniższych rodzajów ubezpieczeń:
  * ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
  * ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  * ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych;
  * ubezpieczenie upraw rolnych;

  Dla pozostałych Kredytobiorców – 3,50%

  Harmonogram ustalany indywidualnie.
  Na przykładzie:
  - spłaty odsetek kwartalnie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy oraz w dniu całkowitej spłaty kredytu,
  - spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania (styczeń)

  Kalkulacja została dokonana na dzień 04.01.2024r., na reprezentatywnym przykładzie.

  Pytania i odpowiedzi

  Czy trzeba mieć wkład własny by dostać kredyt?

  NIE. Aby uzyskać kredyt obrotowy nie jest wymagany wkład własny.

  Co należy rozumieć przez dzierżawę gruntów?

  Przez dzierżawę gruntów należy rozumieć umowę dzierżawy zawarta na okres co najmniej do końca okresu kredytowania.

  Czy umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie?

  TAK. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania.

  W jakiej formie następuje wykorzystanie kredytu?

  Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.

  Infolinia czynna Pon. - Pt.: 8:00-15:00

  • 71 398 00 60 (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (42) 644 64 44 (poza godzinami i dniami pracy Banku - zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej)

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • (48) 828 828 828 Całodobowa (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (48) 86 215 50 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.