Kredyt Inwestycyjny

Skuteczne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych! Wspieramy finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw !

 • Marża od 4,5 %
 • Prowizja od 2,0 % 
 • Okres kredytowania nawet do 15 lat

Korzyści

 • Finansujemy do 80% wartości inwestycji
 • Niski wkład własny minimum 20% wartości netto realizowanej inwestycji
 • Spłata kredytu możliwa jest w ratach malejących i stałych
 • Uruchomienie środków jednorazowo lub w transzach w zależności od realizowanego  przedsięwzięcia
 • Na co przeznaczyć środki ?
  • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu
  • zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę
  • zakup nieruchomości
  • budowa, rozbudowa, modernizacja posiadanych nieruchomości
  • zakup udziałów lub akcji oraz sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z  uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • zakup surowców, półproduktów na modernizacje i restrukturyzacje majątku produkcyjnego

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2023 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.