Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą

Pełna swoboda decydowania! Dodatkowa gotówka zawsze pod ręką!

 • Marża od 5,5 %
 • Prowizja od 1,5 % 
 • Prowizja za gotowość finansową od 1 %

Korzyści

 • Spłata zadłużenia z bieżących wpływów
 • Okres kredytowania 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia bez konieczności spłaty zadłużenia
 • Kredyt  obrotowy krótkoterminowy nie wymaga przedstawienia prognoz finansowych
 • Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem:
  • wysokości obrotów na rachunku bieżącym
  • poziomu zdolności kredytowej
  • rodzaju i wysokości potrzeb kredytowych
  • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

Dla kogo?

Bank może udzielić kredytu otwartego w rachunku bieżącym Klientowi:

 1. będącemu stałym Klientem Banku tzn. posiadającemu rachunek bieżący od minimum sześciu miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek;
 2. o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno-finansowej;
 3. posiadającemu zdolność kredytową;
 4. nie posiadającemu zająć egzekucyjnych;
 5. rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował w ostatnim okresie;

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2023 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.