Skip to main content
 • Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK

  Kredyt termomodernizacyjny z premią BGK

  Twoja Wspólnota potrzebuje pieniędzy na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w nieruchomości? Myśli o remoncie sieci ciepłowniczej, lokalnych źródeł ciepła lub zmianie konwencjonalnych źródeł energii na zielone?

  Skorzystaj z kredytu Wspólny Remont z premią BGK a dodatkowo uzyskaj bezzwrotną pomoc finansową w formie premii termomodernizacyjnej lub remontowej.

  Wsparcie finansowe można także pozyskać na remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej.

  Wniosek o kredyt z premią BGK

  Dlaczego warto?

  Źródło spłaty części kredytu w postaci premii BGK
  Oszczędności w kosztach eksploatacji budynku po jego termomodernizacji lub remoncie
  Samofinansowanie się spłaty kredytu termomodernizacyjnego z oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej
  Wzrost wartości nieruchomości po przeprowadzeniu inwestycji, większy komfort zamieszkania i poprawa estetyki miejsca zamieszkania
  Opracowanie audytu energetycznego lub remontowego, który jest podstawą do uzyskania premii BGK - audyt daje pełną wiedzę na temat zakresu prac remontowych, wskazuje możliwe do uzyskania oszczędności w kosztach zakupu energii cieplnej, określa technologię realizacji robót remontowych

  Przydatne informacje

  W jakiej wysokości dofinansowanie może pozyskać wspólnota?

  Wysokość bezzwrotnej pomocy finansowej w formie premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest następująca:

  • wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 26 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 31 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz  przedsięwzięcia OZE  - w przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest realizowane przedsięwzięcie OZE. Premia w tej wysokości przysługuje, jeżeli koszt  poniesiony na realizację przedsięwzięcia OZE stanowi co najmniej 10 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz przedsięwzięcia OZE;
  • wysokość premii termomodernizacyjnej może zostać powiększona o 10 proc. w przypadku zawnioskowania o grant termomodernizacyjny;
  • wysokość premii remontowej stanowi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.