Skip to main content
 • Kredyt budowlano-mieszkaniowy

  Kredyt budowlano-mieszkaniowy

  • Marża od 1,6 %1
  • Prowizja 0,0 %
  • Marża od 1,6 %1
  • Prowizja 0,0 %
  • Swoboda w wyborze przeznaczenia kredytu

  Korzyści

  • minimalna kwota kredytu – 20.000,00 zł.
  • w złotówkach
  • kredyt możesz przeznaczyć na:
   • budowa domu, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
   • zakup działki budowlanej
   • zakup, wykończenie, remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym i wtórnym
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnie mieszkaniową lub dewelopera)
   • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
   • spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
  • minimalny wkład własny – 20%
  • wkład własny 0% - w przypadku nabycia mieszkania na zasadach szczególnych od państwa, gminy lub zakładu pracy oraz w przypadku kredytu na spłatę innego kredytu mieszkaniowego
  • decyzja kredytowa maksymalnie w ciągu 21 dni
  • możliwość karencji w spłacie kapitału – do 24 m-cy
  • wygodny system spłat – raty malejące lub stałe

  Dla kogo?

  Z kredytu budowlano-mieszkaniowego mogą skorzystać osoby fizyczne uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

   

  Jak złożyć wniosek?

  Udaj się do wybranego oddziału Banku
  Wypełnij wniosek online

  Aby skorzystać z oferty specjalnej Kredytobiorca musi spełnić łącznie następujące warunki:

  - posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o kredyt budowlano – mieszkaniowy rachunek rozliczeniowy PolKonto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie minimum 3.000 złotych, z którego będą spłacane należności z tytułu umowy o kredyt budowlano mieszkaniowy.
  - Zawrzeć umowę Ubezpieczenia Indywidualnego na życie za pośrednictwem Banku, w dniu podpisywania Umowy o kredyt budowlano – mieszkaniowy przez co najmniej jedną osobę zawierającą Umowę o kredyt budowlano – mieszkaniowy. Wiek tej osoby w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (dzień podpisania umowy o kredyt budowlano – mieszkaniowy) musi wypełnić warunek wieku zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla wybranego wariantu ubezpieczenia na życie.
  - zawrzeć  umowę Ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu budowlano – mieszkaniowego od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku, w dniu podpisania umowy o kredyt budowlano - mieszkaniowy, a w  przypadku gdy kredyt przeznaczony jest na zakup nieruchomości nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

  Pytania i odpowiedzi

  Co to jest wkład własny?

  Posiadanie tzw. wkładu własnego, to możliwość sfinansowania części kupowanej nieruchomości/budowy domu z własnych pieniędzy.

  Czy trzeba mieć wkład własny, by dostać kredyt budowlano-mieszkaniowy?

  TAK. Aby uzyskać kredyt na sfinansowanie zakupu nieruchomości/budowy domu Bank wymaga minimum 20% wkładu własnego.

  Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłata i ewentualnie jakie są koszty?

  TAK. Jeżeli Kredytobiorca zdecyduje się na spłatę całości lub części kredytu przed terminem 5 lat trwania umowy bank pobiera prowizję 1 %, powyżej 5 lat trwania umowy kredytu nie jest pobierana prowizja.

  Gdzie można otrzymać aktualne oprocentowanie kredytów?

  Informacje na temat oprocentowania kredytów dostępne są w oddziałach naszego Banku, pod numerem telefonu (71 398 00 60) oraz na naszej stronie internetowej.

  Czym się różnią spłaty w ratach malejących od spłat w ratach stałych?

  To od nas zależy, czy będziemy spłacać co miesiąc raty w równej wysokości, czy na przykład raty malejące - co miesiąc niższe. W przypadku rat malejących początkowe obciążenia budżetu domowego są nieco wyższe, ale za to szybciej spłacimy kapitał i tym samym w całym okresie kredytowania zapłacimy mniej odsetek.

  Infolinia czynna Pon. - Pt.: 8:00-15:00

  • 71 398 00 60 (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (42) 644 64 44 (poza godzinami i dniami pracy Banku - zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej)

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • (48) 828 828 828 Całodobowa (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (48) 86 215 50 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.