Skip to main content
 • Kredyt hipoteczny inwestycyjny

  Kredyt hipoteczny inwestycyjny

  • Marża od 2,1 % 1
  • Prowizja 2,0 %
  • Marża od 2,1 % 1
  • Prowizja 2,0 %
  • Swoboda w wyborze przeznaczenia kredytu

  Korzyści

  • maksymalna kwota kredytu hipotecznego, nie może przekraczać 80% kosztów przedsięwzięcia brutto i kwoty 2.000.000,00 zł
  • kredyt w złotówkach
  • kredyt możesz przeznaczyć na:
   • zakup lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego na rynku pierwotnym lub wtórnym;
   • zakup i wykończenie/remont lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego /na rynku pierwotnym i wtórnym;
   • wykończenie/remont lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego;
   • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu hipotecznego z innego banku, pod warunkiem, iż został on przeznaczony na zakup lokalu niemieszkalnego/użytkowego/usługowego oraz w całości wykorzystany lub/i Kredytobiorca
   • zrezygnował z wypłaty pozostałej kwoty kredytu oraz złożenia opinii banku, określającej wysokość kwoty pozostającej do spłaty, warunki na jakich bank zwolni zabezpieczenia, potwierdzającej pozytywną współpracę z bankiem, a w
   • szczególności terminowe wywiązywanie się z zobowiązań;
   • zakup miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu hipotecznego.
  • minimalny wkład własny – 20%
  • decyzja kredytowa w ciągu 30 dni
  • wygodny system spłat – raty malejące lub stałe

  Dla kogo?

  Z kredytu hipotecznego inwestycyjnego mogą skorzystać osoby fizyczne uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

   

  Jak złożyć wniosek?

  Udaj się do wybranego oddziału Banku
  Wypełnij wniosek online

  ¹ Aby skorzystać z oferty specjalnej Kredytobiorca musi spełnić łącznie następujące warunki:

  - posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny rachunek rozliczeniowy PolKonto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie minimum 3.000 złotych, z którego będą spłacane należności z tytułu umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny.
  - Zawrzeć umowę Ubezpieczenia Indywidualnego na życie za pośrednictwem Banku, w dniu podpisywania Umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny przez co najmniej jedną osobę zawierającą Umowę o kredyt hipoteczny inwestycyjny. Wiek tej osoby w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (dzień podpisania umowy o kredyt hipoteczny inwestycyjny musi wypełnić warunek wieku zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla wybranego wariantu ubezpieczenia na życie.
  - zawrzeć  umowę Ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego inwestycyjnego od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku, w dniu podpisania umowy o hipoteczny inwestycyjny, a w  przypadku gdy kredyt przeznaczony jest na zakup nieruchomości nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

  Pytania i odpowiedzi

  Co to jest wkład własny?

  Posiadanie tzw. wkładu własnego, to możliwość sfinansowania części kupowanej nieruchomości/budowy domu z własnych pieniędzy.

  Czy trzeba mieć wkład własny, by dostać kredyt budowlano-mieszkaniowy?

  TAK. Aby uzyskać kredyt na sfinansowanie zakupu nieruchomości/budowy domu Bank wymaga minimum 20% wkładu własnego.

  Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu lub nadpłata i ewentualnie jakie są koszty?

  TAK. Jeżeli Kredytobiorca zdecyduje się na spłatę całości lub części
  kredytu przed terminem 5 lat trwania umowy bank pobiera prowizję 1 %,
  powyżej 5 lat trwania umowy kredytu nie jest pobierana prowizja.

  Gdzie można otrzymać aktualne oprocentowanie kredytów?

  Informacje na temat oprocentowania kredytów dostępne są w oddziałach
  naszego Banku, pod numerem telefonu (71 398 00 60) oraz na naszej
  stronie internetowej.

  Czym się różnią spłaty w ratach malejących od spłat w ratach stałych?

  To od nas zależy, czy będziemy spłacać co miesiąc raty w równej
  wysokości, czy na przykład raty malejące - co miesiąc niższe. W
  przypadku rat malejących początkowe obciążenia budżetu domowego są nieco
  wyższe, ale za to szybciej spłacimy kapitał i tym samym w całym okresie
  kredytowania zapłacimy mniej odsetek.

  Infolinia czynna Pon. - Pt.: 8:00-15:00

  • 71 398 00 60 (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (42) 644 64 44 (poza godzinami i dniami pracy Banku - zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej)

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • (48) 828 828 828 Całodobowa (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (48) 86 215 50 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.