Skip to main content
 • Konto osobiste POL-Konto

  Konto osobiste POL-Konto

  Najczęściej wybierane
  Nowoczesne

  Naszym podstawowym kontem przeznaczonym dla Klientów Indywidualnych jest bezpłatny1 rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto.

  • Otwarcie rachunku – bez opłat
  • Prowadzenie konta – bez opłat1
  • Wpłaty i wypłaty gotówkowe – bez opłat2
  • Wydanie i wznowienie karty Visa Classic Debetowa – bez opłat
  • Przelewy krajowe ELIXIR – bez opłat3

  Najczęściej wybierany produkt w naszej ofercie

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto to wygodny produkt bankowy stwarzający możliwość gromadzenia i wydatkowania środków oraz dokonywania różnorodnych rozliczeń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

  Dla posiadaczy POL-Kont dostępny jest szereg usług i produktów, między innymi:

  • limit kredytowy w ROR i łatwy dostęp do innych kredytów
  • korzystne lokowanie środków
  • aplikacja mobilna
  • bankowość internetowa
  • karta płatnicza Visa Classic Debetowa
  • przelewy krajowe
  • przelewy zagraniczne
  • szybkie płatności
  • płatności BLIK, przelewy na telefon
  • zlecenia stałe, polecenia zapłaty
  • informacja na telefon lub przez SMS
  • doładowanie telefonu komórkowego

  Jak otworzyć konto?

  Udaj się do wybranego oddziału Banku
  Okaż dokument tożsamości oraz podpisz umowę
  Twoje konto będzie natychmiast gotowe

  Zastrzeż kartę

  W przypadku utraty karty należy ją bezzwłocznie zastrzec pod numerem telefonu:

  +48 828 828 828

  Całodobowa
  (Koszt połączenia wg stawki operatora)

   

  1) Dla Klientów korzystających z :
  - limitu kredytowego w ROR
  - korzystających z kredytu budowlano-mieszkaniowego (dotyczy umów kredytowych zawartych po dniu 02.12.2019r.) z deklaracją co miesięcznych wpływów na rachunek w kwocie minimum 3.000,00 złotych
  2) W placówkach Banku Spółdzielczego w Oleśnicy
  3) Realizowane w Systemie Bankowości Elektronicznej

  Pytania i odpowiedzi

  Jakie dokumenty są wymagane do otwarcia konta osobistego?

  Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania:

  1. dowodu tożsamości lub paszportu;
  2. paszportu zagranicznego z dokumentem uprawniającym do stałego pobytu (np. karta stałego pobytu) w przypadku rezydentów;
  3. paszportu zagranicznego lub innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania poza krajem w przypadku nierezydentów;
  4. tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej.  
  Co należy zrobić, żeby przenieść do Banku Spółdzielczego konto z innego banku?

  Po otwarciu konta w Banku Spółdzielczym należy wypełnić wniosek o przeniesienie rachunku oraz usług płatniczych i udzielić bankowi pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta podczas wykonywania czynności związanych z przeniesieniem rachunku, resztę załatwimy na Ciebie.

  Czy to ja muszę powiadomić pracodawcę na jakie konto ma mi przelewać wynagrodzenie, czy może to za mnie zrobić bank?

  Istnieje możliwość wysłania przez bank dyspozycji przekazywania środków na rachunek.

  W jaki sposób mogę sprawdzać stan mojego konta?

  Jest możliwość powiadamiania SMS-em o każdej zmianie salda lub o stanie rachunku o określonej godzinie. Bank udziela również informacji telefonicznej po wcześniejszym ustaleniu hasła.

  Czy do wspólnego konta można kogoś upoważnić?

  Można upoważnić max. dwie dowolne (nie muszą być spokrewnione) osoby.

  Czy za wypłatę gotówki w kasie banku będę ponosić jakieś opłaty?

  Od wpłat i wypłat z rachunków osobistych bank nie pobiera opłat.

  Czy mogę zmienić numer telefonu do usługi SMS?

  Tak. Należy zgłosić w banku taką zmianę.

  Infolinia czynna Pon. - Pt.: 8:00-15:00

  • 71 398 00 60 (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (42) 644 64 44 (poza godzinami i dniami pracy Banku - zastrzeżenia lub odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej)

  Zastrzeżenia kart dla Klientów

  • (48) 828 828 828 Całodobowa (Koszt połączenia wg stawki operatora)
  • (48) 86 215 50 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

  © 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.